Hệ thống phòng thí nghiệm Khoa Công Nghệ sinh hoc

Khoa Công nghệ Sinh học (CNSH) là khoa lớn thứ 2 của Trường Đại học Quốc tế, hiện có gần 1300 sinh viên bậc đại học và sau đại học thuộc 4 ngành: Công nghệ Sinh học, Công nghệ Thực phẩm, Quản lí Nguồn lợi Thủy sản và Hóa Sinh. Chương trình đào tạo của Khoa CNSH được xây dựng trên nền tảng của các chương trình tiên tiến có khả năng giải quyết các nhu cầu thực tiễn trong nước, tập trung vào việc trang bị kiến thức hiện đại, kỹ năng thực hành và làm việc cần thiết cho người học. Với mong muốn trở thành một trung tâm nghiên cứu đào tạo có uy tín trong khu vực, Khoa CNSH đang nỗ lực phát triển mối quan hệ chặt chẽ với các đại học uy tín tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Úc, Châu Âu và các doanh nghiệp lớn trong nước.

Hệ thống phòng thí nghiệm của khoa Công nghệ sinh học bao gồm hơn 10 phòng thí nghiệm, 1 trung tâm tính toán, và 1 khu tổ hợp phòng thí nghiệm để phục vụ cho tất cả các ngành học trong khoa. 

1. Phòng thí nghiệm Hóa Dược

2. Phòng thí nghiệm Hóa Sinh Ứng Dụng

3. Phòng thí nghiệm Kỹ Thuật Thực Phẩm

4. Phòng thí nghiệm Chế Biến Thực Phẩm

5. Phòng thí nghiệm Vi sinh- Vệ sinh an toàn thực phẩm

6. Phòng thí nghiệm Bảo Quản Thực Phẩm

7. Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học Tế bào

8. Phòng thí nghiệm Y sinh và Sinh học Phân tử

9. Phòng thí nghiệm Sinh học thực vật

10. Phòng thí nghiệm Tái biệt hóa Tế bào

11. Trung tâm tính toán sinh học