Đồng Nai- Thông báo vv đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Đồng Nai năm 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 331/TB-KHCN ngày 01 tháng 03 năm 2021 của về việc kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021.   

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Một số hướng ưu tiên tập trung nghiên cứu (chi tiết công văn đính kèm):

  1. Xây dựng phần mềm truyền thông nội bộ ứng dụng tại cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh;
  2. Đánh giá hiệu quả mô hình phòng chống sốt xuất huyết thông qua trường học tại huyện Long Thành.
– Thông báo số 311/TB-KHCN ngày 01/03/2021 vv Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021: Đính kèm: 1. Công văn Sở KHCN Đồng Nai.
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website https://dost-dongnai.gov.vn/ 2.Mau_A1_DXDT_2021-1.
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.