Đồng Nai – Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 733/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai ngày 04 tháng 5 năm 2021 về việc đề xuất hoặc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 2022.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2022: 

  1. Lĩnh vực khoa học nông nghiệp. 
  2. Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ. 
  3. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
  4. Lĩnh vực y tế – giáo dục. 
  5. Lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  6. Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn.
  7. Lĩnh vực y tế giáo dục. 
  8. Lĩnh vực bảo vệ môi trường.
  9. Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
– Thông báo số 733/TB-KHCN ngày 04/5/2021 vv Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Đồng Nai năm 2022: Đính kèm: 1. CV Đề xuất NVKH tỉnh Đồng Nai
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/default.aspx và tải mẫu đề xuất: 2.Mau_A1_DXDT_2021-1
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 07/06/2021

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79;