Đắk Nông – Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Nông

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 695/ĐHQG-KHCN của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  ngày 11 tháng 5 năm 2021 và công văn số 310/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông ngày 22 tháng 4 năm 2021 về việc đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2022: 

 Tập trung nghiên cứu, tổng kết thực tiễn các chính sách và đề xuất giải pháp phục vụ phát triển kinh tế – xã hội phù hợp định hướng của tỉnh giai đoạn hiện nay;

   Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà địa phương có lợi thế để tạo ra các sản phẩm trong sản xuất – kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp chế biến, giáo dục – đào tạo và dạy nghề, tài nguyên – môi trường;

   Ứng dụng các thành tựu KH&CN tiên tiến trong công tác điều tra cơ bản, khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và dự báo, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai; khuyến khích sử dụng vật liệu mới (tro, xỉ, thạch cao…) trong công tác xây dựng cơ bản, giao thông và bảo vệ môi trường; ứng dụng KH&CN sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả…;

   Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp, tập trung vào các giống cây trồng, vật nuôi sạch bệnh, có năng suất và chất lượng cao, phù hợp với điều kiện sinh thái và yêu cầu sản xuất tại địa phương,các quy trình canh tác, tưới, bón phân, bảo quản sau thu hoạch, chế biến và tiêu thụ nông sản; nghiên cứu, xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp, đảm báo các tiêu chuẩn sản phẩm tốt VietGap, Global Gap, Hữu cơ…

   Nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong công nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, bảo quản và chế biến đối với một số sản phẩm có thế mạnh của địa phương như: cà phê, hồ tiêu, cao su, sắn, ngô, hoa, cây ăn quả, thức ăn gia súc, gỗ…;

   Bảo tồn, phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn dược liệu của địa phương; nghiên cứu các giải pháp kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao hiệu quả phòng chống bệnh tật, cải thiện tình trạng dinh dưỡng; nghiên cứu dịch tễ, mô hình, cơ cấu bệnh tật ở địa phương;

   Ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên của địa phương, biến tiềm năng, dư địa du lịch của tỉnh trở thành hiện thực, xây dựng hình ảnh thương hiệu gắn với xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông; xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch gắn với các giá trị văn hóa – đặc trưng sinh thái bản địa, thông tin xúc tiến du lịch, quy trình phục vụ khách du lịch phù hợp với địa phương…;

   Nghiên cứu và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương;

   Nghiên cứu gắn phát triển kinh tế – xã hội địa phương vớiquản lý điều hành công tác dân số;hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu, cơ sở dữ liệu chuyên ngành dân số và phát triển kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia;

– Thông báo số 695/ĐHQG-KHCN ngày 11/5/2021 vv Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Đắk Nông năm 2022: Đính kèm: 1.CV_Đăk Nông_12_5_2021
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website http://skhcn.daknong.gov.vn/index.php và tải mẫu đề xuất: 2. Biểu mẫu Đak Nông
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 19/05/2021

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.