Đắk Nông – Nghiên cứu và tham luận tại hội thảo định hướng phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Công văn số 911/ĐHQG-KHCN ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn 2679/UBND-KTTH của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Nông về việc nghiên cứu và tham luận phát triển tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 về các chủ đề sau: 

  • Các sáng kiến định hướng mô hình phát triển, định hướng môi trường phát triển tỉnh Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025;
  • Các sáng kiến và định hướng ý kiến phát triển ngành, lĩnh vực quan trọng (về công nghiệp dịch vụ, du lịch, khoa học công nghệ,…). Xác định các ngành lĩnh vục đột phá mũi nhọn làm động lực cho sự phát triển chung của tỉnh. 
  • Các định hướng phát triển kinh tế, hạ tầng ( đô thị, nông thôn, tổ chức, hạ tầng kết nối liên tỉnh).
  • Các định hướng đột phá về môi trường kinh doanh, thu hút và xúc tiến môi trường đầu tư, phát triển hệ thống công nghiệp.
  • Các định hướng, giải pháp đột phá về huy động tối đa và hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn năng lực, đào tạo,…
  • Các định hướng giải pháp về liên kết, hợp tác kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông và các địa phương có khả năng hợp tác, lân cận, các địa phương trung tâm phát triển. 
  • Các nội dung, định hướng, ý tưởng liên quan chiến lược về các ngành và lĩnh vực tỉnh. 
Bài tham luận: Được đánh máy bằng tiếng Việt, trên khổ A4, line 1.5, cở chữ 14 không giới hạn và được cấu trúc trình bài theo bài báo khoa học.

Bài tham luận gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 21/05/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.