Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng của các loại thực phẩm chức năng.

Sản xuất và ứng dụng các loại enzyme trong sản xuất thực phẩm.

Phát triển công nghệ sản xuất thực phẩm không sử dụng nhiệt để phát triển chất lượng  và an toàn thực phẩm.

An toàn thực phẩm và đánh giá chất lượng thực phẩm (quick tests, quick test kits).