Công nghệ Sinh học

Công nghệ sinh học thực vật: Ứng dụng công nghệ chuyển gen tạo dòng thực vật có giá trị kinh tế cao. Ứng dụng công nghệ bioreactor nuôi cấy tế bào thực vật sản xuất các chất hoạt tính sinh học có giá trị y-dược.

Công nghệ sinh học y dược:  Nghiên cứu vai trò các yếu tố di truyền trong các bệnh thường gặp ở người. Nghiên cứu phát triển các xét nghiệm phân tử phát hiện bệnh di truyền, bệnh truyền nhiễm trên người. Nghiên cứu và phát triển Dược tri liệu từ nguồn tài nguyên sinh vật nhiệt đới

Sản xuất nhiên liệu sinh học, protein, các hợp chất sơ cấp và thứ cấp. Sản xuất các sinh phẩm phục vụ các nghiên cứu sinh học phân tử.