Chiến lược đầu tư phát triển khu di tích lịch sử Trung Ương Cục Miền Nam thông qua phương pháp phân khúc khách hàng

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh

Đơn vị thực hiện đề tài: Trường đại học Quốc tế

Chủ nghiệm đề tài: TS. Bùi Quang Thông – Khoa Quảng trị Kinh doanh

ĐT cơ quan: 08-37244270-Ext: 3818                        Email: bqthong@hcmiu.edu.vn

Mục tiêu của đề tài:

–  Xác định mức độ hài lòng của khách tham quan đối với khu di tích Trung Ương Cục.

–  Phân khúc thị trường khách tham quan khu di tích Trung Ương Cục thành các nhóm khách hàng với lợi ích mong đợi khác nhau.

–  Đề ra giải pháp chiến lược đầu tư xúc tiến du lịch đối với khu di tích Trung Ương Cục Miền Nam