Chiến lược đầu tư phát triển khu di tích lịch sử Trung Ương Cục Miền Nam thông qua phương pháp phân khúc khách hàng – Tây Ninh

Cơ quan quản lý đề tài: Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh 
Đơn vị thực hiện đề tài: Trường đại học Quốc tế 
Chủ nghiệm đề tài: TS. Bùi Quang Thông – Khoa Quảng trị Kinh doanh 
ĐT cơ quan: 028-37244270-Ext: 3818 
Email: bqthong@hcmiu.edu.vn

Mục tiêu của đề tài:

– Xác định mức độ hài lòng của khách tham quan đối với khu di tích Trung Ương Cục. 
– Phân khúc thị trường khách tham quan khu di tích Trung Ương Cục thành các nhóm khách hàng với lợi ích mong đợi khác nhau. 
– Đề ra giải pháp chiến lược đầu tư xúc tiến du lịch đối với khu di tích Trung Ương Cục Miền Nam