Trung tâm KVMN về Giáo Dục PTBV – Đại Học Quốc Tế phối hợp với Sở KHCN TPHCM tổ chức buổi Hội Thảo “Giáo dục STEM tại TPHCM và vai trò của các bên liên quan”

Với mục tiêu tạo diễn dàn để kết nối các bên liên quan hướng đến xây dựng hệ sinh thái giáo dục STEM, đặc biệt chú trọng vào giáo dục STEM ở bậc phổ thông, Trường Đại học Quốc Tế Read more