Bình Dương – Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bình Dương năm 2021

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được công văn số 08/TB-SKHCN của Sở KHCN Bình Dương Vv kính mời các tổ chức ,cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh tham gia đăng ký đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2021.   

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương định hướng theo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Một số hướng đề tài nghiên cứu (chi tiết công văn đính kèm): 

Ưu tiên lựa chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển các ngành: Giáo dục và đào tạo ( giáo dục nhân lực chất lượng cao), Khoa học xã hội nhân văn (vấn đề văn hóa, phát triển kinh tế xã hội), chăm sóc sức khỏe nhân dân ( y học chẩn đoán, điều trị), nông nghiệp (mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với du lịch), công nghệ thông tin và truyền thông (hệ thống giám sát, cảnh báo), tài nguyên môi trường, dịch vụ, kinh tế, du lịch, an ninh trật tự…

– Thông báo số 04/TB-KHCN về việc Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tỉnh Bà rịa – Vũng tàu giai đoạn 2021: Đính kèm: 1.Thông báo đặt hàngNVKHCN 2021
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website: http://sokhcn.binhduong.gov.vn/ và tải tại đây: Biểu mẫu_2021
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về:

TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–          Thời hạn: trước 09g:00 ngày 10/03/2020

–          Chi tiết liên hệ: TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                     Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79;