Thúc đẩy các phương pháp thực hành bền vững cho nền kinh tế nông nghiệp địa phương và cải thiện sinh kế của người nông dân có hoàn cảnh khó khăn trước biến đổi khí hậu

Căn cứ theo Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) số 151/TTHT-SKHCN-ĐHQT ngày 26 tháng 9 năm 2023 giữa trường Đại học Quốc tế và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận. Được sự hỗ trợ và tạo Read more