Trường Đại học Quốc tế tham dự lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai và ký kết Biên bản Thỏa thuận hợp tác ghi nhớ với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Chiều ngày 26/8/2022, trường ĐHQT đã ký kết Biên bản Thỏa thuận Ghi nhớ Hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ Tỉnh Đồng Nai. Đoàn Đại biểu của trường ĐHQT cũng đã tham dự Lễ kỷ niệm 45 Read more