Ninh Thuận – Đề xuất những vấn đề nhiệm vụ, phát triển kinh tế xã hội tỉnh Ninh Thuận 2021

Thông Báo

Trung tâm ĐMST&CGCN nhận được Công văn số 843/ĐN&PTDA ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Đối ngoại và Phát triển dự án – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 549/SKHCN-QKH ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận về việc đề xuất những vấn đề, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cần được bộ khoa học và công nghệ đầu tư, hỗ trợ, giải quyết.

Một số gợi ý  về những vấn đề tập trung đề xuất:

  • Nhiệm vụ xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước ( như Công viên năng lượng tái tạo, xây dựng Trung tâm R&D,… tại tỉnh Ninh Thuận).
  • Xây dựng mô hình điểm hàng thông minh, sản xuất nông nghiệp thông minh..
  • Các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số của tỉnh. 
  • Đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm trọng điểm, chủ lực có lợi thế của tỉnh Ninh Thuận trong lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp và công nghiệp chế biến thành các sản phẩm tốt, quy mô lớn. 
  • Các nhiệm vụ liên kết chuỗi giá trị.
– Biểu mẫu và các căn cứ đề xuất nhiệm vụ KH&CN xin vui lòng truy cập trên cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN theo địa chỉ website http://www.ninhthuan.gov.vn/  và tải: Biễu mẫu
Đề xuất nhiệm vụ KH&CN  đề nghị gửi về Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Chuyển giao Công nghệ, phòng A2.303. 

Form đăng ký đề tài khoa học và công nghệ (thực hiện theo mẫu đính kèm) gửi về: TT ĐMST & CGCN qua email: citt@hcmiu.edu.vnttphong@hcmiu.edu.vn

–            Thời hạn: trước 09g:00 ngày 04/06/2021

–          Chi tiết liên hệ:    TS. Trần Thị Ngọc Diệp, Sđt: 0355.076.036 

                                       Mr. Trần Thanh Phong; máy lẻ: 3949 hay 0936.96.73.79.