1. Thông báo nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long” của PGS.TS.Hồ Thành Phong

THÔNG BÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Kính gửi :       – Lãnh đạo các Khoa/ Bộ Môn

                                               – Cán bộ, Giảng viên Trường Đại học Quốc tế

 Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển giao công nghệ trân trọng thông báo về việc họp nghiệm thu đề tài cấp cơ sở do PGS.TS Hồ Thanh Phong làm chủ nhiệm theo hợp đồng số 06/HĐ-2016 ngày 06/10/2016 được ký giữa Trường Đại học Quốc tế và Sở KHCN tỉnh Vĩnh Long.

Đề tài: Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long

Thời gian: 08:30 – 11: 00 ngày 23 tháng 04 năm 2019 (Sáng thứ Ba)

Địa điểm: Phòng B104 cơ sở 234 Pasteur, P.6, Q3 (Trường Đại học Quốc tế)

 

                PGS.TS. Hồ Thanh Phong báo cáo tại hội đồng cấp cơ sở